logoaiti                                             Djurovic Translations                            bandieraitaliana     bandierainglese     bandieradellaserbia                         Socia AITI                                                                 ENGLESKI -  ITALIJANSKI  - SRPSKI
Associazione Italiana
Traduttori Interpreti
     
         Home              O meni             Pismeni prevod             Usmeni prevod               Predavanje          Cenovnik&Kontakt

                                                                   Profesionalno usmeno prevođenje

                        Konsekutivno prevođenje je najstarija vrsta prevođenja. Prevodilac memoriše rečenicu ili deo celine poruke koju govornik izlaže                               da bi čim govornik završi deo izlaganja verno preneo u jezik na koji se prevodi.
                         Prednost ove vrste prevođenja je da ne nalaže nikakvu vrstu opreme ili uređaja.
                         Ova vrsta usmenog prevođenja je karakteristična za poslovne susrete, sajmove, turističke posete, itd.

                         Razlikuje se standardno i stručno konsekutivno prevođenje.

                         Standardno konsekutivno prevođenje zahteva opšte znanje jezika na koji se prevodi dok
                         stručno konsekutivno prevođenje zahteva poznavanje stručnih sadržaja tehničke ili komercijalne prirode i odredjeni senzibilitet                              odgovornog lingvističkog posrednika.                      
                                       

                                                                    Djurovic Translations -  PIB  IT 09919460015 - Certifikovani prevodilac -  Email info@djurovic-translations.com -  Mob (+39) 3403789632